درباره دکتر فربد امامی یگانه

دکتر فربد امامی یگانه
دکتر فربد امامی یگانه

دکتر فربد امامی یگانه متخصص جراحی عمومی و دارای بورد تخصصی هستند.

پزشکی عمومی را در دانشگاه تهران به پایان رساندند.

بورد تخصصی جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته و جراحی چاقی را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اخذ کردند.

ایشان عضو رسمی انجمن بین المللی جراحان چاقی (IFSO) و انجمن جراحان درون بین ایران هستند .

مدرک عضویت رسمی دکتر فربد امامی یگانه در انجمن بین المللی جراحان چاقی (IFSO)
عضو رسمی انجمن بین المللی جراحان چاقی دنیا (IFSO) و ایران
Call Now Buttonتماس با یک کلیک