نزدیکی بعد از لاپاراسکوپی چه زمانی مقدور است؟

نزديكي بعد از لاپاراسكوپی

نزدیکی بعد از لاپاراسکوپی را چه مدتی بعد از انجام عمل می‌توان انجام داد؟ این سوالی است که ممکن است بعد از انجام عمل جراحی لاپاراسکوپی برای فرد پیش بیاید. هر عمل جراحی لاپاراسکوپی به یک منظور متفاوت انجام می‌شود. نوع هر عمل جراحی با یکدیگر متفاوت است. همچنین شرایط هر فرد ممکن است نسبت …

ادامه مطلب